วันอาทิตย์, ธันวาคม 17, 2017

ประชุมประจำเดือนพฤศจิกายน 2560

ประชุมประจำเดือนผู้บริหารสถานศึกษา ประจำเดือนกันยายน 2560

อบรมเชิงปฏิบัติการยกระดับคุณภาพผู้เรียนในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ(NT/O-NET)

การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ Active Learning เพิ่มเวลารู้ 4 H

ตรวจสอบบัญชีจัดสรรระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) ปีงบประมาณ 2561

       ด้วย สพฐ. แจ้งว่า ได้รับจัดสรรงบประมาณครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึก

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 67

จัดซื้อจัดจ้าง

ข่าวรับสมัคร

ผลงานทางวิชาการ

ข่าวรับสมัคร