วันศุกร์, มกราคม 19, 2018

ผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคอีสาน ครั้งที่ 67 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น วันที่ 20-22 ธค.60

ประชุม VDO conference

ประชุมประจำเดือนพฤศจิกายน 2560

ประชุมประจำเดือนผู้บริหารสถานศึกษา ประจำเดือนกันยายน 2560

อบรมเชิงปฏิบัติการยกระดับคุณภาพผู้เรียนในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ(NT/O-NET)

ตรวจสอบบัญชีจัดสรรระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) ปีงบประมาณ 2561

       ด้วย สพฐ. แจ้งว่า ได้รับจัดสรรงบประมาณครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึก

กำรแข่งขันกรีฑำนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2560

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือครั้งที่ 67

จัดซื้อจัดจ้าง

ข่าวรับสมัคร

ผลงานทางวิชาการ

ข่าวรับสมัคร